“Strategic partnership for innovating the training of trainers of the European Agri-food cooperatives.”

 

ToTCOOP+i är ett Strategiskt Partnerskap som syftar till förnyelse och utveckling av utbildare/tränare av europeiska, agrara kooperativ. Projektet pågår i två år, från september 2015 till augusti 2017 och är fonderat av ERSAMUS+, vilket är EUs huvudprogram inom utbildning och yrkesträning.

E-leaflet about Project ToTCOOP+i

Syfte och mål:

ToTCOOP+i syftar till att förbättra kvaliteten i yrkes- och utbildningsträning (VET – Vocational and Educational Training) i den europeiska kooperativa sektorn. Huvudmålet är att stärka kapaciteten hos kooperativens styrelser inom företagsekonomi, ledarskap och företagskultur.

Målet ska uppnås genom att förbättra och uppdatera pedagogiska och metodologiska förmågor såväl som teknisk kunskap hos tränarna/utbildarna i agrara kooperativens associationer och organisationer som erbjuder träning och konsultativ service till agrara kooperativ.

Projektets intressenter är:

 • Chefer/ledare och utbildare/tränare i de deltagande organisationerna
 • Associationer av landsbygdskooperativ
 • Offentliga institutioner på lokal, regional och nationell nivå
 • Unga människor som arbetar inom den kooperativa sektorn
 • Medlemmar i små och medelstora agrara kooperativ
 • Chefer/ledare av sociala kooperativ

Resultat:

Projektmålen ska nås genom två huvudspår:

 1. Dela erfarenheter och goda exempel mellan de i projektet deltagande länderna.
 2. Utveckling av gemensamt, nydanande träningsinnehåll och gemensamma verktyg som är baserade på goda exempel identifierade på europeisk nivå.

Projektet förväntas producera:

 • En rapport om goda exempel som lyfter fram yrkesträning/utbildning inom EU i företagsekonomi, ledarskap och företagskultur för styrelser i agrara kooperativ.
 • Gemensamt tränings- och utbildningsinnehåll i företagsekonomi, ledarskap och företagskultur för agrara kooperativ tillgängligt på engelska, spanska, italienska, svenska, polska och lettiska.
 • En digital, öppen distansplattform för utbildning där gemensamma erfarenheter och träningsmaterial delas.

Produkten – det gemensamma tränings/utbildningsinnehållet – kommer att testas vid två träningstillfällen ett i Italien och ett i Sverige, för ledamöter i agrara kooperativs styrelser.