Projekt ToTCOOP + i  łączy ze sobą sześć organizacji pochodzących z sześciu różnych państw członkowskich UE: dwie z Europy Południowej (Hiszpania i Włochy), dwie z Europy Wschodniej (Polska i Łotwa) oraz dwie z północnej Europy (Irlandia i Szwecja).
Do partnerstwa, które jest koordynowane przez AGACA (Galicyjskie Stowarzyszenie Spółdzielni Rolno-Spożywczych) przyłączyły się oragnizacje specjalizujące sie w świadczeniu usług edukacyjnych i szkoleniowych  ArisFR, Changemaker. Oraz stowarzyszenia działające na rzecz kooperatyw i spółdzielni socjalnych czyli AGACA, ICOS oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Oraz organizacje świadczące usługi doradcze, w tym te dla kooperatyw, wśród nich  Łotewskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Rolniczych – SIA LLKC