ToTCOOP+i är ett samarbete mellan sex organisationer från sex länder inom Europeiska Unionen; två från södra Europa (Spanien och Italien), två från östra Europa (Polen och Lettland) samt två från norra Europa (Irland och Sverige).

Partnerskapet koordineras av AGACA (Galician Association of Agri-Food Cooperatives) i samverkan med utbildningsanordnare (Changemaker AB och ArisFR), associationer av kooperativ (AGACA, ICOS och Association for Social Cooperatives) och organisationer som erbjuder konsultativ och rådgivande service till kooperativ (Latvia Rural Advisory and Training Centre).