Första ledningsgruppsmötet med partners, första workshop med partners och första workshop med spanska intressenter i Santiago de Compostela, den 29-30 oktober 2015.

Andra workshop med partners online, 14 december 2015.

Tredje ledningsgruppsmötet, tredje workshop med partners och andra workshop med Lettiska intressenter, Riga 17-18 mars 2016.